เมษายน 22, 2024

หยกยักษ์ ที่มีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้าน

หยกขนาดยักษ์หนัก 300 ตัน ซึ่งขุดพบที่เมืองพากัน รัฐกะฉิ่น ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ จะถูกตัดออกเป็นชิ้นและขายในงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประทศได้รับคำเชิญให้ประเมินราคาหยกยักษ์ชิ้นนี้ โดยหยกยักษ์ชิ้นนี้ขุดพบเมื่อเดือนตุลาคม 2016 ที่เหมือง ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานระบุว่า หยกชิ้นนี้เก็บรักษาไว้ในโกดังสินค้าที่กรุงเนปิดอว์ พร้อมการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ปัจจุบันมูลค่าพุ่งสูงไปมากกว่า 1 หมื่นล้านจ๊าด (ประมาณ 238 ล้านบาท)

หยกของเมียนมาร์เป็นสินค้าส่งออกหลักไปยังจีนและอินเดีย ซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด ตลอดปีงบประมาณ 2016-2017 เมียนมาร์ส่งออกหยกดิบไปยังตลาดประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า 11,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 246.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 8 พันล้านบาท) ส่วนรัฐบาลและบริษัทเอกชนนั้นแบ่งปันผลประโยชน์กันอยู่ที่อัตราส่วน 25 ต่อ 75 จากข้อมูลสถิติทางการ เมียนมาร์มีรายได้จากการส่งออกหยกในไตรมาสแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน 2017-2018